همه چیز تا قبل از دوست داشتنت خوب بود . . .

امّا حالـا ،

جایِ دوست داشتنت درد میکند لعنتی !


فاطمه جلالی