نمی دانم این تلگرام تا کُجا قرار است پیش برود !

اوّلش خیلی ساده پا گُذاشت به دنیایِ ما

بعد کم کم پیشرفت کرد و روز به روز یکــ قابلیتِ جدید به آن قبلی ها اضافه شد ..

با لَست سین کارِ خودش را آغاز کرد

نشستیم شبانه روز حرصِ این را خوردیم که آنلـاین بودنِ طرفمان را نمی بینیم

حالـا بماند که چه دَعواهایی سرِ همین لَست سین گرفته شد !

بعد سکرت چت به بازار آمد

برایِ هم نوشتیم "دوستت دارم"

نوشتیم "دلم برایت تنگــ شُده است"

و تایمرش را گُذاشتیم رویِ ۲ثانیه !

این کار را کردیم تا خیلی زود سند و مدرکــ ها را از بین ببریم

تا برای گُفتنِ چند کلمه از حرفـِـ دلمان

خدای نکرده غُرورمان جریحه دار نشود !

این روزها هم که برایمان پیامِ "دوستت دارم" می آید

بازش که می کنیم چیزه دیگری میبینیم

اوّل آدم به چشم هایِ خودش شَکــ می کند

امّـا وقتی لحظه ای بعد چشم ها به آن کلمه یِ edited زیرِ متن می اُفتد

تازه میفهمد قضیه از چه قرار است ...

اُمیدوارم این پیشرفتِ لعنتی بالـاخره یکــ جایی متوقّف شود و دَست از سرمان بردارد تا هر روز منتظرِ رونمایی از یکــ قابلیتِ جدیدتر برایِ گَند زدن به احساساتمان نباشیم !


فاطمه جلالی