اصلـاً

جُمعه ها

از یکــ ساعتی به بعد

نباید ادامه پیدا کند ...

لـازم است نصفه و نیمه تمام شود !


فاطمه جلالی