بهترین دو راهیِ دُنیاست

بین الحرمین

که ،

بینِ دو برادر معلّق بمانی

و ندانی اوّل به سویِ کدام پرواز کنی !

آخ که فاصله یِ بینتان چقدر آرام کننده است . . .


#التماسِ_دُعا


فاطمه جلالی