ممنونم از خُدا که تو شُدی بـابـام

ببخش اگه رَنجــوندمت با رفتارام


فاطمه جلالی
روزِ پــدر مُبارکــ ❤️