من رای دادم

به آمدنت ،

ماندت ،

و دوست داشتنت !

رای ها را شمردند

امّـا

رایِ مرا باطله اعلـام کردند . . .


فاطمه جلالی