چشم هایِ قرمز شُده اَم را دیدی

و خیال کردی که از حساسیت است . . .

آری حساسیت دارم ،

به نبودن هایِ تو !


فاطمه جلالی